00:00

GK Dương Trung Quốc: 'Phần trả lời của Tân hoa hậu chưa bằng các bạn khác nhưng nhìn tổng thể thì cô ấy tốt nhất'

TIN LIÊN QUAN