Gã 'máu lạnh' giết 4 người vì biết mình sẽ bị tử hình