Gần 1.000 người dân quanh vụ cháy Công ty Rạng Đông xin lên bệnh viện khám, điều trị