Gần 20 người nhiễm Covid-19 tại một trường mầm non ở Singapore