Gần 4000 con lợn chết trắng ở Thanh Hóa

Sau 1 ngày chìm nghỉm trong nước, trại lợn tại Nông trường Thống Nhất gần như đã bị 'xóa sổ'.

Thời sự