Gặp người chế tác vòng nguyệt quế thếp vàng bốn số 9 dành riêng cho Quán quân Olympia 2020: 'Giá trị chiếc vòng nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng của tôi và gia đình'