Gặp ông vua sản xuất tiền giả, sản xuất cả tỷ USD mà không bị bắt

Để có thể biến những mảnh giấy thành tiền giả, 'ông vua' này đã mất tới 3 năm để thực hiện các bản vẽ tờ tiền.

Thời sự