Gelex trình đại hội đồng cổ đông khởi động phương án ESOP cho người lao động

Ngày 28.10.2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE - Mã chứng khoán: GEX) phê chuẩn nội dung tài liệu trình đại hội cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cổ phiếu ESOP được phát hành là một cách để ghi nhận sự đóng góp đối với những nhân sự có nhiều thành tích và cống hiến cho quá trình phát triển của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, thực hiện ESOP là một hình thức giúp doanh nghiệp giữ chân nhân tài, thu hút và tạo động lực gắn bó lâu dài của những nhân sự chủ chốt, tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm. Mặt khác, việc được nhận cổ phiếu ESOP với mức giá hấp dẫn sẽ làm tăng động lực cống hiến của nhân viên. Hiệu quả làm việc của người lao động tăng lên sẽ tác động tích cực, trực tiếp đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Với lợi ích kép như vậy, ESOP đã được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn lựa chọn áp dụng như một hình thức khen thưởng phổ biến trong những năm gần đây.

Là tập đoàn kinh tế đa ngành với 30 năm phát triển, đặc biệt trong giai đoạn 4 năm từ 2015 – 2019, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của GELEX có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản của GELEX đạt 44,2%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16,24% và 16,98%, biên lợi nhuận gộp hằng năm nằm trong khoảng 13% - 17%, tỷ lệ được đánh giá khá tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành và có xu hướng tiếp tục tăng lên. Trong giai đoạn tiếp theo, GELEX tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, tức là tăng trưởng lợi nhuận - phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đặt trọng trách lên vai đội ngũ nhân sự. Với những thành tựu đạt được và những nhiệm vụ quan trọng phải triển khai trong thời gian tới, vì vậy, để ghi nhận những nỗ lực và khích lệ tinh thần làm việc của người lao động, HĐQT GELEX quyết định trình đại hội cổ đông khởi động phương án ESOP.

Đây cũng là năm đầu tiên GELEX thực hiện chương trình này. Theo đó, HĐQT GELEX trình bán 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX. Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua trong số các cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX được ủy quyền cho HĐQT GELEX phê duyệt.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến vào quý IV/2020 – quý I/2021. Giá bán cổ phiếu quỹ theo chương trình là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trên bình diện thị trường hiện nay, khi thực hiện chương trình ESOP, các doanh nghiệp có thể quy định người lao động buộc phải nắm giữ cổ phần trong một thời gian nhất định hoặc không. Theo thông tin được công bố, cổ phiếu quỹ GELEX bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ: 20% số cổ phiếu cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 2 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, dự kiến 144 tỷ đồng, sẽ được GELEX sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Theo Ánh Dương/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/gelex-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-khoi-dong-phuong-an-esop-cho-nguoi-lao-dong-420203010112934417.htm

Tags: Tổ Quốc Ngày 28  |  Điện Việt Nam HOSE Mã

netRADIO     netTV