Ghi âm bố bịa chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An