00:00

Gia Cát Lượng nổi tiếng tài quân sư như vậy, nhưng tại sao ông luôn ngồi trên "xe lăn"?

TIN LIÊN QUAN