Gia Lai phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu