Gia đình 3 đời làm bánh in truyền thống ở Quy Nhơn

Bà Võ Tuyết Anh là chủ một trong 10 cơ sở còn lại giữ nghề làm bánh in đặc sản miền biển, mỗi năm sản xuất được 15 tấn.