Gia đình có 3 người gốc Việt cùng chết vì Covid-19 tại Mỹ, người trước cách người sau chỉ 1 tiếng đồng hồ