Gia đình 6 đời làm bánh ngọt truyền thống Nhật Bản

170 năm qua, nhà Fukushima tại Tokyo truyền nhau nghề làm bánh wagashi và mỗi năm họ có thể tạo ra khoảng 200 loại bánh khác nhau.

Khám phá