Gia đình có 3 con tử vong ở Sóc Sơn, tìm thấy mẫu đất trong vườn chứa Whitmore