Gia đình hoa dâm bụt tái hiện phần diễn làm mưa làm gió MAMA 2017

Hòa Minzy nhấn mạnh đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bản mashup này được thể hiện lại sau MAMA 2017.

Siêu hài