Giá thịt gà nhập khẩu về tới cảng Việt Nam bình quân 850 USD/tấn

8 tháng đầu năm nay, thịt gà nhập khẩu về Việt Nam tăng rất mạnh về lượng và giá trị, nhưng đang có xu hướng giảm từ tháng 6 đến nay.

Đùi gà chiếm tỷ trọng lớn trong thịt gà nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt gà các loại đạt 195 nghìn tấn, trị giá 166,6 triệu USD, tăng 51,4% về lượng và tăng 48,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam nhập khẩu thịt gà các loại từ các nước tiên tiến, có chất lượng cao như Mỹ, bình quân chiếm 61,8% tổng lượng nhập khẩu; tiếp theo là Brazil chiếm 13,1%, Hàn Quốc chiếm 12,3%…

Thịt gà nhập khẩu tập trung vào hai loại là thịt gà đông lạnh nguyên con và thịt gà đông lạnh đã chặt, chiếm 98% tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gà. Trong đó, đùi gà chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất (71,5%); tiếp theo là chân gà, gà nguyên con, cánh gà, các bộ phận khác.

Theo dõi số liệu thống kê trong các tháng đầu năm 2019, so với năm 2018, có thể thấy lượng nhập khẩu thịt gà tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, nhưng đã giảm dần từ tháng 6 đến nay.

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm là 850 USD/tấn, tương đương 19.500-20.000 đ/kg (chưa tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, bảo quản kho lạnh...) và có xu hướng tăng khá mạnh từ tháng 6 đến nay.

Theo SƠN TRANG/Nông nghiệp VN

Link báo gốc: https://nongnghiep.vn/gia-thit-ga-nhap-khau-ve-toi-cang-viet-nam-binh-quan-850-usd-tan-post251286.html

Tags: 850 USD/tấn  |  Việt Nam  |  nhập khẩu  |  bình quân  |  giá trị  |  đông lạnh  |  tiếp theo  |  xu hướng  |  tỷ trọng  |  trị giá