Giá vàng SJC giao dịch quanh mức 42 triệu đồng mỗi lượng