Giá vàng đột ngột xuống dốc, mỗi lượng mất nửa triệu đồng