Giá vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng, có nên 'canh' mua vàng lúc này?