Giá vàng hôm nay 7/9, đợt giảm giá mạnh nhất hơn 1 năm qua