Giá vàng liên tục biến động, có nên tiếp tục đầu tư vào vàng?