Giá vàng tại thị trường châu Á lên mức cao trong hơn một tuần