Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt 42,5 triệu đồng/lượng