Giá xăng, dầu đồng loạt giảm hơn 500 đồng/lít kể từ 15 giờ chiều ngày 16/8