Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma, thêm những cái tên bị réo gọi