Giải mã vũ khí: Khẩu súng có sức giật nhẹ nhất thế giới

Khẩu súng có thể bắn cỡ đạn 11,45 ly chính xác mà không cần thế lực thần thánh nào tham gia vào.

Quân sự