Giải mã vũ khí: Quá trình làm ra thanh kiếm Samurai - Phần 2

Nhắc đến Nhật không thể không nhắc đến Samurai và vật bất ly thân là thanh kiếm của họ.

Quân sự