Giải mã vũ khí: UAV Predator khắc tinh của khủng bố - Phần 2

Quan sát mọi hành động của bạn, với 1 nút bấm UAV phóng ra một quả tên lửa và bạn không thể biết được quả tên lửa thứ 2 bao giờ sẽ phóng ra

Quân sự