Giải thể Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 trước ngày 1/12/2019

Theo Cục Hải quan TP HCM, ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định 1863/QĐ-BTC về việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan TP HCM.

Để triển khai thực hiện quyết định trên, Cục Hải quan TP HCM báo cáo Thành ủy, UBND TP HCM, thông báo cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về Quyết định 1863/QĐ-BTC; thông báo cho các hãng tàu, đại lý biết việc chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện.

Ảnh minh họa

Cục Hải quan TP HCM cũng sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan xử lý số liệu, hồ sơ đã và đang xử lý trên hệ thống công nghệ thông tin; Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tiến hành khảo sát, xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TP HCM theo mô hình tổ chức mới.

Quá trình triển khai giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Hải quan TP HCM sẽ khẩn trương thực hiện giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trước ngày 1/12/2019 theo yêu cầu tại Quyết định 1863/QĐ-BTC.

Theo M.P/Petrotimes

Link báo gốc: https://petrotimes.vn/giai-the-chi-cuc-hai-quan-cang-sai-gon-khu-vuc-2-truoc-ngay-1122019-552948.html

Tags: khu vực  |  Hải quan  |  Chi cục  |  cửa khẩu  |  thực hiện  |  Cục Hải  |  TP HCM  |  giải thể  |  quyết định