Giải thích chuyện 'Ở bẩn sống lâu' dưới góc nhìn khoa học

Nơi bẩn nhất trong nhà là ở đâu? Nhiều người chắc hẳn nghĩ ngay đến nhà vệ sinh nhưng bạn sẽ rất bất ngờ khi biết nơi bẩn nhất trong nhà mình nằm ở đâu.

Thời sự