Giám đốc BV Tâm thần TƯ nói về nghi phạm giết 4 người