Giám đốc Công an Bình Dương nói gì về trách nhiệm cảnh sát khu vực vụ 'bê tông xác người'?