Giám đốc gọi giang hồ vây xe công an do bị 'nhổ nước bọt'