Gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La: Có bỏ lọt tội và người phạm tội?