Gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Sẽ rà soát lại thí sinh trúng vào trường công an