Giàn su su trồng 30 năm không có sâu bệnh ở Sapa

90ha su su ở Sapa tươi tốt quanh năm, nhiều nông dân trồng 30 năm chưa từng thấy sâu bọ bám dính trên cây.

Chuyện lạ