Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái xuống đại úy