Giao dịch 'chui' cổ phiếu KSQ, Tổng giám đốc công ty bị UBCKNN xử phạt

CEO công ty đã bán bớt cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo theo quy định.

Ngày 25/7/2019, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư KSQ, số tiền 55 triệu đồng.

Nguyên nhân, do từ ngày 04/6/2018 đến ngày 07/6/2018 bà Nguyễn Thị Phương Chi đã bán 316.800 cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên thị trường, từ đầu năm 2019 đến nay cổ phiếu KSQ đã có rất nhiều biến động. Từng giảm sâu về mức 1.100 đồng/cổ phiếu trước khi có chuỗi 14 phiên tăng trần lên mức 3.400 đồng/cổ phiếu rồi 'rơi' về vùng giá 2.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Chi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc công ty từ 31/10/2017 thay ông Lê Huy Huấn. Ngay sau khi được bổ nhiệm, bà Phương Chi đã liên tục mua vào và hiện sở hữu hơn 3,53 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty và là cổ đông lớn nhất của KSQ.

Thời điểm bà Nguyễn Phương Chi bán ra, cổ phiếu KSQ đang giao dịch trên thị trường quanh mức giá 1.500 đồng/cổ phiếu.

KSQ đã không phát sinh doanh thu từ nhiều quý gần đây. Trước đó, quý 3 có doanh thu chỉ hơn 136 triệu đồng trong khi nhiều quý trước đó cũng không phát sinh doanh thu. Nửa đầu năm 2019 đến nay công ty không phát sinh doanh thu, chấp nhận lỗ chi phí hợt động gần 324 triệu đồng – giảm so với số lỗ hơn 510 triệu đồng nửa đầu năm ngoái.

theo UBCKNN

Theo Thanh Mai/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/giao-dich-chui-co-phieu-ksq-tong-giam-doc-cong-ty-bi-ubcknn-xu-phat-4201930711256398.htm

Tags: Tổng giám đốc  |  cổ phiếu  |  doanh thu  |  phát sinh  |  Phương Chi  |  thị trường  |  Bà Nguyễn Thị  |  tổng số  |  thời điểm