Giáo sư Nhật dạy sinh viên điều chế thuốc lắc

Vị giáo sư 61 tuổi hiện đang phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm.

Thời sự