Giật mình gặp container rẽ sang đường, người phụ nữ nằm bất động sau cú phanh gấp

Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ gặp container rẽ sang đường. Lúc này, người phụ nữ bị giật mình nên đã phanh gấp rồi ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ.

Thời sự