Giật mình vì tỉnh dậy ở 'nơi không tưởng'

Troll thế này thì 'thốn' lắm chứ đừng đùa.

Siêu hài