Giật mình với phép thử ngược: Phụ nữ đòi đàn ông phải còn 'trinh tiết'

Không ít đàn ông vẫn đòi hỏi phụ nữ phải còn trinh mới là gái ngoan nhưng nếu đặt giả thuyết ngược lại thì...

Theo Mèo Ròm / Helino (Trí thức Trẻ)

Tags: còn trinh  |  giật mình  |  đàn ông  |  giả thuyết  |  ngược lại  |  gái ngoan  |  đòi hỏi