Giấu xác bé gái trong chậu cảnh: Nghi phạm dụ tới nhà?