Giếng làng cổ và vẻ đẹp sen trên đất cố đô Hoa Lư

Phóng sự ảnh - Số 1995: "Giếng làng cổ và vẻ đẹp sen trên đất cố đô Hoa Lư"

Thứ hai, 06/07/2020 23:32

Thời sự