Giờ cao điểm tại các ngã tư lớn nhất Hà Nội ngày cách ly từ góc máy Flycam

Trong những ngày thực hiện cách ly xã hội, nhiều tuyến đường tập nập của Hà Nội thường ngày đã trở nên thưa người qua lại.

Thứ ba, 07/04/2020 09:11

Thời sự