Giới chức Hong Kong không biết tìm ai đàm phán ngăn biểu tình