Giới trẻ Vũ Hán không khẩu trang chen chúc trong câu lạc bộ đêm