Giữa cuộc chiến luận tội, xem cách Nhà Trắng lưu giữ các hồ sơ tuyệt mật

Nhất cứ nhất động của tổng thống đều được ghi lại, dù là một cuộc gọi đơn giản. Đạo luật bảo vệ hồ sơ tổng thống quy định như vậy. Vậy Nhà Trắng đã ghi âm, lưu lại các cuộc điện đàm của tổng thống như thế nào? Cách phân loại và lưu trữ các tài liệu tối mật được thực hiện ra sao? Hãy cùng tìm hiểu với video trên.

Thời sự