Giữa đêm đăng bài nhờ tư vấn da, cô gái khiến nhiều người sợ hãi 'quăng ngay điện thoại'